Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

1968 - Lustrum

1 Bij het eerste lustrum
Beekhuis, Haardt, Maeijer, Pitlo & Polak

1968

p.1 Het recht, de rechter en de werkstaking
Suetens L.P.
43 Enkele belangrijke arresten van de Hoge Raad der Nederlanden (1964-1965)    Overzicht van rechtspraak
Bleeker H.J. en Vos A.T.
105 Europees recht (rechtsbescherming) (1964-1967)    Overzicht van rechtspraak
De Gryse L.
155 De toestemming van de ouders tot het huwelijk van hun minderjarige kinderen
Van Den Bossche P.
231 Enkele juridische aspecten van het navorsingscontract
Cardon G.
249 Professioneel recht van de advocaat (1957- 1966)    Overzicht van rechtspraak
Van Dievoet G.
271 De rechtspositie van de bank bij het documentair krediet
Pabbruwe H.J.
303 Problemen van bestuur en vertegenwoordiging in de naamloze vennootschap
Nelissen J.M.
323 Sluiting van ondernemingen
Van Mensel A.
371 Erfenissen (I96I-I967)    Overzicht van rechtspraak
Dillemans R. en Verstraete J.
415 De terugvordering door de verkoper van geleverde en onbetaald gebleven roerende goederen naar Belgisch en Nederlands recht
Dorhout Mees T.J.
427 Wetsontduiking bij clandestiene huwelijken
Van Poppel V.
459 Maritiem recht (1960-1967)    Overzicht van rechtspraak
Roland R. en Huybrechts M.