Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

1986

p.1 Paralegale normen en Lex Mercatoria
Braeckmans H.
71 Misbruik bij documentair krediet
Simont L.
103 Recente ontwikkelingen in het Europees kartelrecht -Groepsvrijstellingen voor distributieovereenkomsten
Swennen H.
157 Het misbruiktoezicht op ondernemingen in machtspositie naar Europees en Belgisch recht. Beschouwingen bij recente ontwikkelingen
Vanden Bergh R.
247 Intellectuele rechten en industriële eigendom: recente ontwikkelingen in België en Europa
Eeckman P.
305 Recente hervormingen in het Belgisch boekhoudrecht en in de informatieverwerking
De Lembre E.
321 Ontwikkelingen in het jaarrekeningenrecht
Van Hulle K.
349 De aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening
Cornelis L.
405 Aansprakelijkheid van bestuurders in N.V. en B.V.B.A.
Merchiers Y.
433 Het bankgeheim
Du Bois G.
471 Garanties op eerste verzoek
Wymeersch E.
505 Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht
Cousy H.
551 Recente ontwikkelingen in het Belgisch vennootschapsrecht onder invloed van het Europees recht
Fredericq S.
573 Knelpunten van het faillissementsrecht
Verougstraete I.
609 Handelspraktijkenwet stand van zaken en toekomstige ontwikkeling
De Vroede P.
653 Tussenkomst van de voorzitter van de rechtbank van koophandel in handelszaken, meer in het bijzonder in kort geding
Duplat L.J.
669 Levend en herlevend recht rond het winstoogmerk
Schrans G.
751 In Memoriam Jacques Matthijs
Storme M.
757 Unusrechtspraak in burgerlijke zaken in Nederland
Wesseling-Van Gent E.M.
777 De unus iudex in België gewogen
Storme M.
789 De burgerlijke aansprakelijkheid van de loods: problemen en mogelijke oplossingen
Bocken H.
827 De werking van de exoneratiebedingen tegen “derden”: bespiegelingen naar aanleiding van het Securicor arrest
Kortmann S.C.J.J.
859 Vennootschappen (1978-1985) Deel 1.    Overzicht van rechtspraak
Ronse J., Nelissen Grade J.M., Van Hulle K., Lievens J., Laga H..
1091 De aansprakelijkheid van de bankier-kredietverlener in het Belgisch recht    Preadvies VVSR
Van Ommeslaghe P. en Simont L.
1139 De aansprakelijkheid van de bankier-kredietverlener in het Nederlands recht    Preadvies VVSR
Croon B.H. en Van Everdingen H.G.
1183 De invloed van de nalatigheid van de bedrogene op de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling
De Bondt W.
1231 Vennootschappen (1978-1985) Deel 2.    Overzicht van rechtspraak
Ronse J., Nelissen Grade J.M., Van Hulle K., Lievens J., Laga H..