Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

2023

p.5 Dwingend recht in vele tinten    Ten Geleide
STORME, M.
9 Het bijzondere van bijzondere overeenkomsten    De Redactie Privaat
TJONG TJIN TAI, E.
25 Privaatrechtelijke handhaving van het Europees mededingingsrecht. Een overkoepelende analyse van de werking van prikkels
WEBER, F.
Summary
47 Europees recht op schadevergoeding als grondslag van privaatrechtelijke handhaving van EU-mededingingsrecht
VERHULST, M.
Summary
155 Het eeuwigdurende opstalrecht als instrument voor duurzaam grondgebruik: aandachtspunten vanuit het vastgoed- en omgevingsrecht
DEBUSSCHER, C., GRUYAERT, D.
Summary
199 Duurzaam privaatrecht voor de 21ste eeuw: het leven van een rechtswetenschappelijke subdiscipline    Congresbijdrage
AKKERMANS, B., HOOPS, B., VAN DER SIJDE, E., VERHEYE, B.
257 Overzicht van rechtspraak. Medisch recht (2016-2022)
NYS, H.
355 Boekbesprekingen    Tjong Tjin Tai, E.; Jansen, K.J.O.; Verbeyst, S.; Bernard, N. en Louveaux, B.; Ebers, M., Poncibo, C. en Zou, M. (eds.); Favre, D.; Akkermans, B., Hoops, B., van der Sijde, E. en Verheye, B. (eds.); Goister, F. en De Neys, J.; Bossuyt, D., Delobelle, K., Mannaerts, S. en Wanzeele, V.; Ouchinsky, N. (ed.); Collard, G., Mourlon Beernaert, F., Szafran, D. en Willermain, D. (eds.); Hondius, E., Santos Silva, M., Nicolussi, A., Salvador Coderch, P., Wendehorst, C. en Zoll, F. (eds.); del Corral, J.
393 Ten Geleide
STORME, M.
395 De eerste bloemen van FL-EUR    De Redactie Privaat
ANTOKOLSKAIA, M.
405 Waarover maken feitelijke samenwoners ruzie? Een empirische-juridische dwarsdoorsnede van de rechtspraak feitelijke samenwoning
GOOSSENS, E., BOLLEN, K. en VERBEKE A.-L.
Summary
449 Congres 'Property Law Reform, Sustainability and the Commons'    Congresbijdrage
JANSSEN, V.
475 Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (2007-2021)
VAN OEVELEN, A., VAN REGENMORTEL, A., SAMOY, I., GILLAERTS, P., VAN PUYVELDE, I., SCHOUTEDEN, M.
1083 Boekbesprekingen    Carnoy, G., Spiegl Y., Coenraets, P. en Kohl, B.; Duerinckx, K. en Verhaegen, E.; Fruytier, P.A.; Nuninga, W.Th.; Mast, A., Dujardin, J., Van Damme, M. en Vande Lanotte, J.; Verburg, A.; Perzanowski, A.; Werbrouck, J.; Bakker, P.S.; Dambre, M.; Philippe, D. (ed.); Claeys, I. en Tanghe; T.; Van Hoe, A. en Croisant, G. (eds.); Jansen, C.J.H. en Sillen, J.J.J. (eds.); Deketelaere, K. en Delvaux, B. (eds.); Grothe, H. en Mankowski, P. m.m.v. Rieländer, F. (eds.); Chiau, B.; Callens, E.; de Weijs, R., de Vries, J. en Jonkers, A.; Couturier, J. en Peeters, B. m.m.v. De Raedt, S. en Smet, R.; Delanote, M.; Mata Dona, J.R. en Lavranos, N. (eds.); Wagner, K.; Burssens, F. m.m.v. De Smijter, L.; Carette, N. en Jansen, R.; Reynebeau, M.; Timmermans, R.; Jenart, C., Bernaerts, J., Peeters, Y., Popelier, P., Vanheule, D. en Verbelen, V. (eds.); Sandeen, S.K., Rademacher, C. en Ohly, A. (eds.); Janssens, M.-C.; Meyer, O. (ed.); Maris, C.W. en Jacobs, F.C.L.M.; Ballin, E.H., Dickson, J.; Irving, H.; Kay, R. en Colón-Ríos, J.; Croon-Gestefeld, J.; Bu, Y. (ed.); van den Herik, L., Hondius, E. en Voermans, W. (eds.); Veicht, M.; Bomprezzi, C.; Kerrigan, C. (ed.); Corrales Compagnucci, M., Fenwick, M. en Wrbka, S. (eds.); Szostek, D. en Zalucki, M. (eds.); Van Eecke, P. (ed.); Paquot, B. e.a.; Tilleman, B. en Dewaele, K.; Van Boven, R.; Jafferali, R.; Lacroix, I.; Lobach, Q.C.; Rachlitz, R.; Colle, P.
1205 Ten Geleide
SAGAERT, V.
1209 Juridisch probleem? Vraag het (niet?) aan ChatGPT    De Redactie Privaat
BAECK, J.
1219 'Common core', geschiedenis en betekenissen van een uitdrukking. Tevens een bijdrage over de verhouding tussen rechtsvergelijking en rechtseenmaking
STORME, M.
Summary
1269 Dierenrechten: de heilige graal?
CHRISTIAENSSEN, P.
Summary
1303 (On)zin van de b2b-onrechtmatige bedingenleer na de hervorming van het verbintenissenrecht
POLLEFEYT, F.
Summary
1417 Privaatrecht over de generaties heen. Interview met Fernand Van Neste
VERHEYE, B., SAGAERT, V., STORME, M. E
1429 Overzicht van rechtspraak. Personenrecht (2009-2022)
BREWAEYS, E., CLEMENT, J., OPGENHAFFEN, T., QUINA, T., VAN DE PUTTE, M., WUYTS, T.
1735 Boekbesprekingen    Verheyen, T.; Illmer, M.; Wais, H. en Pfeiffer, T. (eds.); Kennett, W.; Lokin, J.C.T.F.; Lecocq, P. (ed.); Rochtus, A. en Sottiaux, S.; Jegher, G. en Widmer Lüchinger, C.; Wilson, M.; Jordaan, B.; Jowitt, J.; Nordtveit, E. (ed.); Sjåfjell, B., Liao, C. en Argyrou, A. (eds.); Spier, J.; van der Berg, A. en Verschuuren, J. (eds.); Keay, A.; Adriaensen, F.; Dirix, E.; Schuermans, L. (ed.)