Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

2023

p.5 Dwingend recht in vele tinten    Ten Geleide
STORME, M.
9 Het bijzondere van bijzondere overeenkomsten    De Redactie Privaat
TJONG TJIN TAI, E.
25 Privaatrechtelijke handhaving van het Europees mededingingsrecht. Een overkoepelende analyse van de werking van prikkels
WEBER, F.
Summary
47 Europees recht op schadevergoeding als grondslag van privaatrechtelijke handhaving van EU-mededingingsrecht
VERHULST, M.
Summary
155 Het eeuwigdurende opstalrecht als instrument voor duurzaam grondgebruik: aandachtspunten vanuit het vastgoed- en omgevingsrecht
DEBUSSCHER, C., GRUYAERT, D.
Summary
199 Duurzaam privaatrecht voor de 21ste eeuw: het leven van een rechtswetenschappelijke subdiscipline    Congresbijdrage
AKKERMANS, B., HOOPS, B., VAN DER SIJDE, E., VERHEYE, B.
257 Overzicht van rechtspraak. Medisch recht (2016-2022)
Nys, H.
355 Boekbesprekingen    Tjong Tjin Tai, E.; Jansen, K.J.O.; Verbeyst, S.; Bernard, N. en Louveaux, B.; Ebers, M., Poncibo, C. en Zou, M. (eds.); Favre, D.; Akkermans, B., Hoops, B., van der Sijde, E. en Verheye, B. (eds.); Goister, F. en De Neys, J.; Bossuyt, D., Delobelle, K., Mannaerts, S. en Wanzeele, V.; Ouchinsky, N. (ed.); Collard, G., Mourlon Beernaert, F., Szafran, D. en Willermain, D. (eds.); Hondius, E., Santos Silva, M., Nicolussi, A., Salvador Coderch, P., Wendehorst, C. en Zoll, F. (eds.); del Corral, J.