Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

1999

p.1 Verjaring van asbestclaims: naar een nieuw regime voor personenschade    De redactie privaat
HONDIUS, E.
7 De rechterlijke verzoening. Jurisdictionele aard en betekenis
ROMMEL, G.
61 Arbeidsrecht en gerechtelijk recht. Verstaan zij zich met elkaar?
STORME, M. L.
79 Altruïsme tot recht gekomen
VAEL, L.
131 Algemeen handelsrecht, handelspraktijken en consumentenbescherming 1992-1997    Overzicht van rechtspraak
DE VROEDE, P., MERCHIERS, Y., DEMUYNCK, I.
567 Het aansprakelijkheidsrecht in de steigers    De redactie privaat
BOCKEN, H.
579 De vergoeding voor het verlies van een kind ten gevolge van een verkeersongeval
DE KEZEL, E.
635 Non-conformiteit volgens het Weens Koopverdrag. Een onderzoek naar de al dan niet uniforme wijze waarop rechters van verdragsstaten de artikelen 35, 38, 39, 40 en 44 van het CISG interpreteren en toepassen
DE GROOT, S.
701 Misverstanden tussen partijen over wat is afgesproken: aanzet tot een least cost avoider-doctrine
DE GEEST, G., DE MOOR, B.
786 [Giften] Inleiding - Algemene geldigheidsvereisten
PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N., BUYSSENS, F.
830 Schenkingen
PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N., BUYSSENS, F.
972 Testamenten
PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N., BUYSSENS, F.
1108 Bijzondere soorten giften
PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N., BUYSSENS, F.
1175 De notariele tarieven in Nederland    De redactie privaat
POLACK, J.M.
1179 De Magistratenschool
X.
1277 Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgische schadevergoedingsrecht
DE TEMMERMAN, B.
1453 Over stille en openbare maatschappen
VANANROYE, J.
1585 Zelfregulering    De redactie privaat
VAN GERVEN, W.
1589 De positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Belgisch privaatrecht    Preadvies VVSR
GULDIX, E., WYLLEMAN, A.
1665 De positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Nederlandse privaatrecht    Preadvies VVSR
LINDENBERGH, S.
1709 De arbiters en hun bevoegdheden
TAELMAN, P.
1755 De vernietiging van de arbitrale uitspraak na de hervorming van het Belgisch arbitragerecht door de Wet van 19 mei 1998
VERBIST, H.
1779 Privaat bankrecht 1992-1998    Overzicht van rechtspraak
TROCH, K., WYMEERSCH, E., DAMBRE, M.