Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

2016

p.3 Ten geleide
Storme, M.E.
5 Procederen bij de Rotterdam District Court en de Netherlands Commercial Court    De redactie privaat
WISSINK, M.
11 Wat is ouderschap?
SWENNEN, F.
Summary
97 Nietigheid en 'meest gunstige interpretatie': de remedies bij onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie
GEIREGAT, S.
Summary
179 Nietigheid op maat: proportionaliteit en werkzaamheid bij partiële nietigheid, reductie en conversie
PEERAER, F.
Summary
249 Overzicht van rechtspraak. Consumentenbescherming (2008-2014) - Marktpraktijken (2011-2014). Deel oneerlijke praktijken en vordering tot staken    I. Verboden praktijken A. KEIRSBILCK, B. (Oneerlijke handels- en beroepspraktijken jegens consumenten (2008-2014)) B. KEIRSBILCK, B. (Oneerlijke marktpraktijken jegens personen andere dan consumenten (2011-2014)) C. KEIRSBILCK, B. (Verkoop met verlies (2011-2014)) II. KEIRSBILCK, B. (Rechtshandhaving (2011–2014)) III. KEIRSBILCK, B. (Vordering tot staking (2011–2014))
KEIRSBILCK, B.
375 Boekbesprekingen    E. DE KEZEL; M. DEWEIRDT; J. VANPRAET; J. STUYCK; Y. VAN COUTER, P. DE SMEDT & F. PAUWELS; Orde van de Vlaamse balies (ed.); R. DEBLAUWE; E. DIRIX, R. STEENNOT & H. VANHEES; L. WEYTS; B. ALLEMEERSCH & T. KRUGER (eds.); M. JESCHKE; LOACKER, L.; L. SCHUERMANS & C. VAN SCHOUBROECK; F. BLOCKX; P. FOUBERT, B. VANHEUSDEN, S. VERBIST, J. ACKAERT, N. TORFS & A. DE BECKER
405 Ten geleide
STORME, M.E.
407 'Dance me to the children who are asking to be born'. Over levenloos geborenen en ongeborenen    De redactie privaat
SWENNEN, F.
423 [Nederland (en België) in kielzog van de VS en de UK] Opkomst van empirical legal studies: een vloek, een zegen, of allebei?    De redactie privaat
ANTOKOLSKAIA, M.
433 Bevoegdheden als categorie van subjectieve rechten: afbakening, kenmerken en juridisch regime
WITHOFS, V.
Summary
489 Overheidscontracten in het Belgische recht: besturen op de snijlijn van privaat- en publiekrecht
LIERMAN, S., VAN DE WEYER, P., VANDORMAEL, K.
Summary
579 [Vervoer en transportschade] E-commerce en schade bij bezorging
VERHEYEN, W., DE MAN, M.
Summary
673 Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015    I. De landverzekeringsovereenkomst in het algemeen; II. Schadeverzekeringen; III. Persoonsverzekeringen
VAN SCHOUBROECK, C., MEURS, T., AMANKWAH, J., GLIBERT, N.
1119 Boekbesprekingen    C.H. VAN REE & A. UZELAC (eds.); T. DE VOGELAERE; R. BARBAIX & A.L. VERBEKE; H. CASMAN, R. DEKKERS, A.-L. VERBEKE & E. ALORS, C. DECLERCK, W. PINTENS & K. VANWINCKELEN; E. VANDENDRIESSCHE; A. DE BOECK, V. SAGAERT, R. VAN RANSBEECK, F. BRANDSMA, N. CARETTE, D. DE BOT, W. DERIJCKE, F. HELLEMANS, P. HULPIAU & J. VAN DE VOORDE; F. HAENTJENS; A. VAN OEVELEN, S. RUTTEN & J. ROZIE; E. WAUTERS, P. VALCKE & E. LIEVENS
1139 Ten geleide
STORME, M.E.
1141 Vriendschap in het recht    De redactie privaat
SAGAERT, V.
1155 Procesvoering zonder raadsman in het burgerlijk geding. Wat je zelf doet, doe je beter?
SOBRIE, S.
Summary
1205 Het kredieteigendomsvoorbehoud
GRUYAERT, D.
Summary
1237 Pauliaanse vordering en nietigheidsvordering tegen vennootschapsbesluiten met externe werking: aan elkaar gewaagd
DE DIER, S.
Summary
1301 De schenking over verschillende generaties heen: het Napoleontisch wantrouwen voorbijgestreefd? Een kritische vergelijking tussen de Belgische erfstelling over de hand bij schenking, de Franse donation graduelle en de Zuid-Afrikaanse fideicommissary donation
AERTS, M.
Summary
1375 Tijdsverloop en schadevergoeding
JOCQUE, G.
Summary
1435 [Nederland] Schadebegroting en tijdsverloop. Over schade als veranderlijk verschijnsel en wat dit betekent voor het schadevergoedingsrecht
HEBLY, M., LINDENBERGH, S.
Summary
1523 Boekbesprekingen    A. CATALDO, N. COLETTE-BASECQZ, N. ESTIENNE, B. FOSSÉPREZ, B. GORFFAUX, R. MARCHETTI & A. PÜTZ; B. DEMARSIN; R. BARBAIX & A.L. VERBEKE (eds.); S. EGGERMONT; S. SOBRIE; D. GRUYAERT; K. SWINNEN & M. MUYLLE (eds.); M. FINKELMEIER; D. VAN GERVEN; R. BARBAIX & N. CARETTE (eds.); V. SAGAERT & J. DEL CORRAL; B. DEBAENST, B. COPPEIN, J. DEFERME, F. DHONDT, D. HEIRBAUT, S. HUYGEBAERT, T. RUYS, G. SCHRANS, S. VANDENBOGAERDE & M. VANKEERSBILCK; W. CHANG