Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

1981

p.1 Landbouwvennootschap en pacht
Traest G.
41 Incorporatie van vreemd recht in een overeenkomst
Herbots J.H.
67 De nieuwe tijdelijke huurwet van 23 december 1980: meer dan een coördinatie
Van Oevelen A.
135 Zakenrecht (1973-1979)    Overzicht van rechtspraak
Derine R. en Hamelink P.
275 Informatica en recht: een overzicht
Vandenberghe G.
301 Het huwelijk van de schuldenaar. Een ongelukstijding voor de schuldeiser?
Tielemans H.
353 Ontwikkeling van het appartementenrecht in Nederland
Beekhuis J.H.
369 Verzekeringen (1969-1978)    Overzicht van rechtspraak
Fredericq S., Cousy H., Rogge J.
557 Ik gaf mezelf (g)een naam
Ballon G.
593 De grote promotie van de langstlevende echtgenoot
Puelinckx-Coene M.
749 Personen- en familierecht (1975-1980)    Overzicht van rechtspraak
Baeteman G. en Gerlo J.
973 Boekhoudrecht en boekhoudtheorie
Van Crombrugge S.
1023 Ongerechtvaardigde verrijking in drie-partijen-verhouding
Dirix E.
1073 Wissel en chequerecht (1960-1980)    Overzicht van rechtspraak
Nelissen Grade J.M., Merchiers Y.