Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

2005

p.1 Een tijdschrift de longue durĂ©e    De redactie privaat
STORME, M.
9 De terugwerkende kracht van de vervulde ontbindende voorwaarde. (Aspecten van) de retroactiviteit als traditionele dogmatische fundering van de zaken- c.q. goederenrechtelijke werking van de rechtsgevolgen eveniente conditione van de ontbindende voorwaarde-modaliteit
DE CONINCK, J.
49 Het overgangsrecht en de inwerkingtreding van wettelijke regels, in het bijzonder met betrekking tot het verzekeringsrecht
WEYTS, B., LIERMAN, S.
111 Algemeen handelsrecht en handelspraktijken (1998-2002)    Overzicht van rechtspraak
DE VROEDE, P., DE WULF, H.
313 Het bindend advies in Nederland twintig jaar later    De redactie privaat
POLAK, J.M.
317 Het Belgische huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectief    Preadvies VVSR
PINTENS, W.
369 Zijn er knelpunten, knalpunten, of verbeterpunten in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht?    Preadvies VVSR
DUIJVENDIJK-BRAND, J.
449 Erfenissen (1996-2004)    Overzicht van rechtspraak
PUELINCKX-COENE, M., VERHAERT, I., GEELHAND, N., VERSTRAETE, J.
767 Rampen in het recht. Juridische rampen?
BOCKEN, H.
767 Rampen in het recht. Juridische rampen?    De redactie privaat
BOCKEN, H.
787 De nieuwe wet op de consumentenkoop
CAUFFMAN, C.
863 De begrippen consument en ondernemer in het Europees contractenrecht
HARDY, R.
949 Rechtszekerheid en transparantie als grenzen voor de doorwerking van het internationaal recht ten aanzien van particulieren
POPELIER, L.
983 Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten
SAGAERT, V.
1087 Matrimonium civile
WAELKENS, L.
1121 De juiste visie?
POLAK, M.
1121 De juiste visie    De redactie privaat
POLAK, M.V.
1127 De grenzen aan rechtsvergelijkend onderzoek inzake eenwording van het privaatrecht in de Europese Unie.
KANNING, A.
1147 Dat kan mijn kleine broertje ook! Over het onderscheidend vermogen van het begrip 'kunst' in het recht
SCHRAGE, E.
1181 Beginselen van Europees overeenkomstenrecht. Aangevulde versie - Nederlandse tekst
STORME, M. E.
1243 Arbitrage (1989-2005)    Overzicht van Belgische rechtspraak
STORME, M. L., VOORDECKERS, M.
1315 Arbitrage (1989-2005)    Overzicht van Nederlandse rechtspraak
ZIPPRO, E., SNIJDERS, H., KOREVAAR, E., TEUBEN, K.