Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

1987

p.1 De vertegenwoordigers van het kaderpersoneel in de ondernemingsraad
Rigaux M.
37 De ontslagprocedure van beschermde werknemers
De Ganck C.
67 Het toepassingsgebied van het arbeidsrecht
Vanachter O.
91 Knelpunten in het toepassingsgebied van de sociale zekerheidsregeling voor werknemers en zelfstandigen
Simoens D.
161 Recente evoluties in de arbeidsongevallenverzekering
Van Steenberge J.
185 Onderhoudsplicht en O.C.M.W.
Senaeve P.
217 Het sluitingsfonds en de problematiek van het faillissement
Swennen H.
241 Sociale voorrechten
De Schrijver L.
273 Vie privée et droit belge de la sécurité sociale
Gosseries P.
319 Huwelijk, feitelijke scheiding, echtscheiding, concubinaat en sociaal recht
Van Eeckhoutte W.
409 Sancties wegens verwezenlijking van het risico door toedoen van de sociaal verzekerde
Van Hoogenbemt H.
477 Tuchtrecht en gezagsuitoefening in de onderneming
Steyaert J.
503 De impact van het Europees en internationaal recht op het Belgisch sociaal recht
Dubois B.
579 Cassatierechtspraak in sociale zaken
Lenaerts H.
609 Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden (1984-1986)    Overzicht van rechtspraak
Afdeling Burgerlijk Recht van de Rijksuniversiteit van Leiden
1023 Met weemoed terugdenkend aan Adriaan Pitlo
Storme M.
1029 Afstamming anno 1987
Van Neste F.
1051 De vaststelling van de afstamming
Gerlo J.
1143 De persoonlijke gevolgen van de afstamming
Gerlo J.
1179 De patrimoniale gevolgen van de afstamming - Het nieuwe afstammingsrecht of de grote promotie van de buitenhuwelijkse verwanten
Puelinckx-Coene M.
1255 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1979-1984)    Overzicht van rechtspraak
Vandenberghe H., Van Quickenborne M.
1677 Overeenkomsten met de overheid    Preadvies VVSR
Vander Does J.A.E.
1709 Overeenkomsten met de overheid    Preadvies VVSR
Van Gerven W. en Wyckaert M.
1755 Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht
Van Oevelen A.
1843 Bijzonder en afwijkend handelsrecht (1982-1986)     Overzicht van rechtspraak
Merchiers Y.