Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

2000

p.3 Europees privaatrecht. Bridging the gap tussen wetenschap en praktijk + Voorwoord    De redactie privaat
VRANKEN, J.B.M.
13 Voor economische vrijheid en mededingingsrecht: hoe vrij is de plichtenleer in het beperken van de economische keuzevrijheid van vrije beroepers?
VAN DEN BOSSCHE, A.
55 De positie van de schuldeisers bij strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring van vermogensvoordelen
SAGAERT, V.
99 Vennootschappen 1992-1998    Overzicht van rechtspraak
GEENS, K., DENEF, M., TAS, R., HELLEMANS, F., VANANROYE, J.
613 Bedenkingen bij de schenkingen    De redactie privaat
PUELINCKX-COENE, M.
625 De uittreding en uitsluiting
TILLEMAN, B., VAN SOLINGE, G.
751 Europees Gemeenschapsrecht: rechtsbescherming (1995-1999)    Overzicht van rechtspraak
VAN DEN HENDE, L.
893 De positie van de langstlevende echtgenoot in het nieuwe Nederlandse erfrecht    De redactie privaat
POLAK, J.M.
899 Klinische proeven en volksgezondheid. Naar een herijking van het algemeen belang in het octrooirecht
VAN OVERWALLE, G.
969 Recente ontwikkelingen in het Nederlandse personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
NUYTINCK, A.
1035 Overheidsaansprakelijkheid, rechtsvergelijkend en Europees. Pleidooi voor een praktijkgerichte wetenschap en een wetenschapstoegankelijke praktijk
VAN GERVEN, W.
1069 Het 'op naam vereiste' bij de vertegenwoordiging honderd jaar na Schlossmann
SCHOORDIJK, H.
1111 De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!
VERBEKE, A.
1285 De transpositie van de arresten van het Arbitragehof    De redactie privaat
BAETEMAN, G.
1293 De strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de onderneming
FAURE, M.
1371 Waarheen met het boetebeding in Europa? Een analyse van het Engelse, Schotse, Belgische en Nederlandse recht en de Principles of European Contract law
SCHELHAAS, H.
1445 Verplichtingen van de schuldeiser jegens de borg    Preadvies VVSR
TJITTES, R.
1491 De plichten van de schuldeiser jegens de borg    Preadvies VVSR
VAN QUICKENBORNE, M.
1551 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999)    Overzicht van rechtspraak
VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., WYNANT, L., DEBAENE, M.