Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

2022

p.5 Ten Geleide
STORME, M.
9 Is er een recht om te feesten? Een discursieve bijdrage    De Redactie Privaat
SMITS, J.
21 Privaatrechtelijke facetten van algemeenbelangacties bij de justitiële rechter    Preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland
KRUITHOF, M.
Summary
131 Civiele acties tegen de Staat: een verstoorde balans in de trias politica?    Preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland
WIRTGEN, A.
Summary
209 Algemeenbelangacties bij de burgerlijke rechter    Preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland
SCHUTGENS, R., SILLEN, J.
Summary
283 Beweegbare onroerende eigendom: over de juritectuur van drijvende woningen
DE SCHEPPER, K.
Summary
365 Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: aanneming (2007-2021)
TILLEMAN, B., DE REY, S., DEBRUYNE, N., GLADINEZ, T., VAN DAMME, N., VAN DEN ABEELE, F.
715 Rechtsvergelijkend colloquium 'Executie van zekerheidsrechten'    Congresverslagen
REMMINK, M. H.
Summary
739 Boekbesprekingen    Flamey, P., Mees, E.; Rigolet, A.; Smits, J.M.; Zuloaga, I.; Brouwers, S., Govaerts, M.; Raes, S.; Heyman, H.W., Bartels, S.E., Tweehuysen, V.; Röder, E.; Sagaert, V.; Maeyaert, P.; Stamatoudi, I., Torremans, P. (eds.); Foriers, P., Jafferali, R., Van Den Haute, E. (eds.); Bandes, S.A., Lynée Madeira, J., Temple, K.D., Kidd White, E. (eds.); Beever, A.; Linardatos, D.; Bossard, P.; Uytterhoeven, K. (ed.)
780 Ouderschap, vertrouwensleer en nog zoveel meer    Ten Geleide
STORME, M.
783 De moeizame codificatie van het Belgisch familiaal vermogensrecht. Boek 2, Titel 3 en Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek    De Redactie Privaat
VERBEKE, A.-L.
797 De dwaling van het consensualisme
HERBOSCH, M.
Summary
915 Naar een hervormd vaderschapsrecht
VAN DEN SANDE, J.
Summary
1023 Hoeveel ouders mag, kan en wil je hebben?
VONK, M.
Summary
1049 Rechtsmisbruik in het Belgische en Nederlandse recht: over individuele vrijheid, maatschappelijke zorgvuldigheid en asociale rechtsuitoefening
VAN DONGEN, E.
Summary
1099 Verslag van het rondetafelgesprek over de hervorming van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, 25 februari 2022    Congresverslagen
BORUCKI, C.
1217 Boekbesprekingen    Thüsing, G., Waldhoff, C.; Hopman, M.J.; Palazzo, N.; Deschrijver, D.; Verheye, B.; Storme, M.E., Tilleman, B., Vananroye, J., Vanmeenen, M., Houben, R. (eds.); Gervais, D.J. (ed.); Rognstad, O.-A., Orstavik, I.B. (eds.); Kruger, T., Verhellen, J.; Ruggeri, L., Limante, A., Pogorelcnik Vogrinc, N. (eds.); Dellapenna, J.W., Gupta, J. (eds.); Gelaude, F.; DiMatteo, L.A., Cannarsa, M., Poncibo, C. (eds.); Houben, R., Goossens, N., Leunen, C.-A. (eds.); Meirlaen, M.
1249 Dimensies van samenleven    Ten Geleide
STORME, M.
1253 Persoon, voorwerp, relatie    De Redactie Privaat
SWENNEN, F.
1275 Dienstverlening door de vereniging van mede-eigenaars
VERSCHEURE, E.
Summary
1411 De vergoeding van immateriële schade in Nederland en Italië: een vergelijkend-rechtshistorische analyse
VAN DONGEN, E., VAN ROSMALEN, G.
Summary
1455 Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen en verenigingen (2012-2019)
CLOTTENS, C., COOLS, S., DE DIER, S., GEENS, K., LE PAIGE, Y., VAN BAELEN, B., VAN EETVELDE, J., WYCKAERT, M.
1989 Boekbesprekingen    Vandaele, A.-S.; Deschrijver, D., Taeymans, M. en Vanden Berghe, O.; George, F.; Mathieu, G.; Bartels, S.E. en Van Mierlo, A.I.M.; Bernard, N. en Defraiteur, V. (eds.); Pirlet, B.; Ter Rele, R.J.; Stichting LNSC Groningen (ed.); Mccormack, G.; Omar, P.J. en Gant, J.L.L. (eds.); Storme, M.E., Tilleman, B., Vananroye, J., Vanmeenen, M. en Houben, R. (eds.); Vander Meulen, B.; Hartwig, H. (ed.); Kamperman Sanders, A. en Moerland, A. (eds.); Schaafsma, S.J.; Lenaerts, O. (ed.); Goodrich, P., Gandorfer, D. en Gebruers, C. (eds.); Herbots, P.; Beckers, A. en Teubner, G.; Chan Kok Yew, G. en Yip, M. (eds.); Johnstone, S.; Tervoort, A.J.S.M.; Van Gerven, D.; Cataldo, A. en George, F. (eds.); Tanghe, J.; Van Damme, N.