Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2020

p.5 Ten Geleide
STORME, M.E.
7 De veranderde rol van hoogste nationale rechters    De Redactie Privaat
KRANS, B.
17 Financiële overmacht: Een onderzoek naar de invulling van de overmachtsfiguur bij verbintenissen tot betaling van een geldsom
BAETE, R.
Samenvatting
97 De verkrijgende verjaring door de bezitter niet te goeder trouw. Een driespraak tussen België, Nederland en Zuid-Afrika
VAN DE VOORDE, J.; HOOPS, B.; MARAIS, E.
Samenvatting
171 Bedenktijd met contractuele zekerheid: een verkennend onderzoek naar huuropties
VAN DEN ABEELE, F.
Samenvatting
217 Belangenconflicten in het Belgisch vennootschapsrecht: een kritische analyse van het WVV na de omzetting van de tweede aandeelhoudersrichtlijn
VOS, T.
Samenvatting
313 De totstandkoming, geldigheid en uitvoering van de koop van een onroerend goed: bedrieglijk eenvoudig?
HERBOSCH, M.
Samenvatting
389 De hervorming van het goederenrecht
SAGAERT, V.
Samenvatting
655 Boekbesprekingen    S. Lombaerts, T. Gabriëls en M. Van Looveren; N. Clijmans; R. Timmermans en S. van den Hove d’Ertsenryck; G. Straetmans en R. Steennot (eds.); E. Casier, P. Heymans en J. Vannerom; T. Kadner Graziano; K. Deketelaere en B. Delvaux; R. Barbaix; S. Brouwers; B. Akkermans, J.-W. Beijk e.a.; F. Lalière; A. Van Hoe; S.V. Bazinas en N.O. Aks eli (eds.); B. Verheye (ed.); S. Meys; T. Wuyts; P. Letto-Vannamo, D. Tamm en B.O. Gram Mortensen (eds.); P. Bekaert; K. Maresceau
705 Collaboratief onderhandelen. Balanceren tussen het failliet van de advocatuur en de hoop op een nieuw en positief elan     De Redactie Privaat
VERBEKE, A.
721 De implementatie van de Richtlijn (EU) Digitale Inhoud en Digitale Diensten in de Belgische rechtsorde
VANHERREWEGHE, L.
Samenvatting
785 Het nieuw goederenrecht rechtseconomisch gewikt en gewogen
BOUCKAERT, B.
Samenvatting
827 Ontwikkelingen in het EVRM op het vlak van de bevrijdende verjaringsregels
DEFERME, D.
Samenvatting
887 Grondslagen van het rechtspersonenrecht
VAN GERVEN, D.
Samenvatting
1007 Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten. Koop (2007-2020)
TILLEMAN, B., DE REY, S., VAN DAMME, N., VAN DEN ABEELE, F.
1687 Boekbesprekingen    A-C. Van Gysel, F. Lalière, J. Sauvage en V. Wyart; A-C. Van Gysel, F. Lalière en V. Wyart; J. Laenens, D. Scheers, P. Thiriar, S. Rutten en B. Vanlerberghe; P. Dauw en E. Dauw; R. Palmans, T. Leys en J. Toury; S. Geiregat; E. Dirix, R. Steennot en H. Vanhees; F. Swennen en T. Wuyts; J. Maeschalck, A. Vermeersch en K. De Saedeleer; D. Van Gerven; S. Simontacchi en U. Stoschek; C. Ariëns en M. Smilde