Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2008

p.1 Transplantatie van organen: opnieuw bezien    De redactie privaat
MAEIJER, J.
9 Algemene systematiek van voorrechten
JANSEN, R.
77 Staatsaansprakelijkheid wegens schending van het Europese gemeenschapsrecht in Belgiƫ en Nederland
VAN OEVELEN, A., WISSINK, M., MEIJER, R.
161 Recht van de Europese Unie: Rechtsbescherming 2000-2007    Overzicht van rechtspraak
VAN DEN BOSSCHE, A., PRINSSEN, J.
305 Het contractsbegrip op dieet?    De redactie privaat
STORME, M. E.
321 (Feitelijk?) vooruitlopen op de vernietiging en de ontbinding van contracten
BAECK, J.
375 Van bepaalde duur naar onbepaalde duur en terug
CLAEYS, I., PHANG, L.
467 De schorsing van verbintenissen
CORNELIS, L.
511 De buitengerechtelijke vervanging van de schuldenaar vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Handelskoop en aanneming zetten de toon
GELDHOF, W., SOMERS, M.
555 Nietigheid van een samenhangende overeenkomst: Is er ruimte voor een sneeuwbaleffect?
SAMOY, I.
603 Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht
VAN OEVELEN, A.
643 Burgerlijk recht (2002-2006)    Overzicht van Nederlandse rechtspraak
X.
645 Personen- en familierecht
BRUNING, M., PUNSELIE, E., JANSSEN, J., MELLEMA-KRANENBURG, T.
681 Goederenrecht
PETER, J., SNIJDERS, H., JANSSEN, J., DRIESSEN-KLEIJN, J.
724 [Rechtshandeling en overeenkomst] Totstandkoming: precontractuele fase
HOUBEN, I.
731 Uitleg van rechtshandelingen
DE TAVERNIER, P.
741 [Rechtshandeling en overeenkomst] Redelijkheid en billijkheid
REURICH, L.
745 [Rechtshandeling en overeenkomst] Nietigheid
VAN DER WEIDE, J.
755 Wilsgebreken en vernietigbaarheid
KNIGGE, M.
765 [Rechtshandeling en overeenkomst] Algemene voorwaarden
HIJMA, J.
779 Niet-nakoming en ingebrekestelling
HEBLY, J., KIKKERT, A.
784 Niet-nakoming en opschortingsbevoegdheid
REURICH, L.
785 Overeenkomst en derden
SCHEENJES, D.
793 Koop en verkoop
DUYNSTEE, M.
801 Aanneming van werk
HEBLY, J., KIKKERT, A.
814 Onrechtmatige daad algemeen - Schadevergoeding
JANSEN, K.
839 Beroepsaansprakelijkheid
SCHULLER-HOEKSTRA, J.
851 Overheidsaansprakelijkheid
DE TAVERNIER, P.
862 Risico-aansprakelijkheden
DE TAVERNIER, P.
885 Overige verbintenissen uit de wet
ZIPPRO, E.
907 De betrekkelijkheid van de geschonden norm. Een verweer dat dwingt tot principiĆ«le keuzes    De redactie privaat
LINDENBERGH, S.
913 Grondwettigheidstoetsing door de rechter als 'list van de rijke'? Methodologische en andere vragen bij processen van rechtsverandering
ADAMS, M., VAN DER SCHYFF, G.
979 De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar onafhankelijkheid naar een verlangen naar afhankelijkheid?
HEIRBAUT, D., STORME, M. E.
1043 Privaat bankrecht (1999-2007)    Overzicht van rechtspraak
WYMEERSCH, E., STEENNOT, R., TISON, M.
1277 Een Europese verordening over het contractenrecht en de aftocht van het gemeenschapsrecht    De redactie privaat
WISSINK, M.
1287 Over alimentatieovereenkomsten en echtscheiding (en ook een beetje over odysseus)
SWENNEN, F.
1349 The future of European social policy
WEISS, M.
1383 De broederschap van de Heilige Ivo en de Gentse advocaten tijdens het ancien regime op zoek naar sporen van de cultus van de Heilige Ivo in het graafschap Vlaanderen, maar vooral te Gent
VAN PETEGHEM, P.
1411 Bijzondere overeenkomsten: Koop en aanneming (1999-2006)    Overzicht van rechtspraak
STIJNS, S., TILLEMAN, B., GOOSSENS, W., KOHL, B., SWAENEPOEL, E., WILLEMS, K.