Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

1996

p.1 Twee houdingen    De redactie privaat
Storme M.
3 Artikel 29bis W.A.M.-Wet: toepassing in de praktijk na de wetswijziging van 13 april 1995
Tuerlinckx B.
71 Kwaliteitsrekeningen
Dirix E.
91 Het wegnemen en transplanteren van organen volgens het Belgisch recht
Boone I.
135 Huwelijksvermogensrecht (1989-1995)    Overzicht van rechtspraak
Baeteman G., Casman H., Gerlo J.
357 Nationale codificaties en de eenwording van het recht    De redactie privaat
Brunner C.J.H.
361 Ondoeltreffende subrogatie en verval van borgtocht
Van Quickenborne M.
409 Harmonisatie en wederzijdse erkenning in het kader van een Europees overeenkomstenrecht: een grondslagenonderzoek
Traest M.
471 Handelsrechtelijke rechtspraak. Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en van het Benelux-Gerechtshof     Overzicht van rechtspraak
Rijksuniversiteit Leiden, Afdeling Handelsrecht
729 Persmededeling van de Vlaamse Juristenvereniging    De redactie privaat
735 Rechtsmacht inzake vorderingen uit onrechtmatige daad: enkele bedenkingen bij de toepassing van artikel 5 sub 3 EEX-Verdrag
De Groote B.
827 Het omgangsrecht in Belgiƫ en Nederland
Jacobs K.
883 Het Weense Koopverdrag. Een transactiekosten-benadering
Kanning A.J.
909 Het faillissement en het gerechtelijk akkoord (1990-1995)    Overzicht van rechtspraak
Geinger H., Van Buggenhout Chr., Van Heuverswyn Chr.
1189 Beeldende rechtstaal    De redactie privaat
Hondius, E.H.
1199 De vergoeding van letselschade en schade door overlijden bij verkeersongevallen. Belgisch recht    Preadvies VVSR
Bocken H. en Geers I.
1271 De zwakke verkeersdeelnemer    Preadvies VVSR
Hartlief T.
1343 Betekenis en statuut van de rechterlijke macht als staatsmacht
Storme M.
1391 Beslagrecht (1991-1996)    Overzicht van rechtspraak
Dirix E. en Broeckx K.