Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare
NL | EN

2018

p.7 In memoriam Marcel Storme vanuit Nederland
MAEIJER, J.
10 In memoriam Marcel Storme
BOCKEN, H.
23 De jongste herzieningen van het Nederlandse relatievermogensrecht
ANTOKOLSKAIA, M.
39 Socio-juridische studies: de derde weg
SWENNEN, F.
55 De grote oorlog en het Nederlandse overeenkomstenrecht – 'neutraliteit', 'weerstand' en 'responsiviteit'
VAN BOOM, W.
91 “Justice ou liberté?” De impact van de Eerste Wereldoorlog op het Belgische privaatrecht
VANDENBOGAERDE, S.
147 Bescheiden toezichter of bemiddelaar? De plaats van de rechter in reorganisatie en faillissement vanuit rechtshistorisch perspectief
DE RUYSSCHER, D.
219 De overmachts- en de imprevisieleer: één gespleten persoonlijkheid?
DE POTTER DE TEN BROECK, M.
323 Loyaliteitsplicht van meerderheidsaandeelhouders. Aard en misbruik van stemrecht herbekeken
HALLEMEESCH, N.
393 Bestaat de bevrijdende verjaring of is ze slechts een vorm van de verkrijgende verjaring? Een onderzoek naar de verjaring als monistisch of dualistisch concept     Een diepe duik in de geschiedenis van de verjaring
VAN DE VOORDE, J.
465 Het vennootschaps- en boedelbelang in de queeste van dionysos: naar nieuwe wijn in oude zakken?
DE LEO, F.
529 De productaansprakelijkheid voor zelfrijdende motorrijtuigen
WERBROUCK, J.
605 Overzicht van rechtspraak bevrijdende verjaring (1992-2017)
CLAEYS, I.
839 Boekbesprekingen    L. DE SCHRIJVER; I.DURANT; E. DEWITTE; N. CARETTE; M.D'HERDE; K. DEKETELAERE & B. DELVAUX (eds.); W. CHEN; E. DIRIX, R. HOUBEN & E. WYMEERSCH (eds.); VLAAMSE CONFERENTIE BALIE ANTWERPEN