Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2018

p.5 Ten Geleide
STORME, M.E.
7 In memoriam Marcel Storme vanuit Nederland
MAEIJER, J.
10 In memoriam Marcel Storme
BOCKEN, H.
23 De jongste herzieningen van het Nederlandse relatievermogensrecht    De Redactie Privaat
ANTOKOLSKAIA, M.
39 Socio-juridische studies: de derde weg    De Redactie Privaat
SWENNEN, F.
55 De grote oorlog en het Nederlandse overeenkomstenrecht – 'neutraliteit', 'weerstand' en 'responsiviteit'
VAN BOOM, W.
Samenvatting
91 “Justice ou liberté?” De impact van de Eerste Wereldoorlog op het Belgische privaatrecht
VANDENBOGAERDE, S.
Samenvatting
147 Bescheiden toezichter of bemiddelaar? De plaats van de rechter in reorganisatie en faillissement vanuit rechtshistorisch perspectief
DE RUYSSCHER, D.
Samenvatting
219 De overmachts- en de imprevisieleer: één gespleten persoonlijkheid?
DE POTTER DE TEN BROECK, M.
Samenvatting
323 Loyaliteitsplicht van meerderheidsaandeelhouders. Aard en misbruik van stemrecht herbekeken
HALLEMEESCH, N.
Samenvatting
393 Bestaat de bevrijdende verjaring of is ze slechts een vorm van de verkrijgende verjaring? Een onderzoek naar de verjaring als monistisch of dualistisch concept     Een diepe duik in de geschiedenis van de verjaring
VAN DE VOORDE, J.
Samenvatting
465 Het vennootschaps- en boedelbelang in de queeste van dionysos: naar nieuwe wijn in oude zakken?
DE LEO, F.
Samenvatting
529 De productaansprakelijkheid voor zelfrijdende motorrijtuigen
WERBROUCK, J.
Samenvatting
605 Overzicht van rechtspraak bevrijdende verjaring (1992-2017)
CLAEYS, I.
839 Boekbesprekingen    L. DE SCHRIJVER; I.DURANT; E. DEWITTE; N. CARETTE; M.D'HERDE; K. DEKETELAERE & B. DELVAUX (eds.); W. CHEN; E. DIRIX, R. HOUBEN & E. WYMEERSCH (eds.); VLAAMSE CONFERENTIE BALIE ANTWERPEN
867 Ten Geleide
STORME, M.E.
869 In Memoriam Jef Maeijer (1932-2018)
GEENS, K.
875 In herinnering Jef Maeijer: van rechtvaardigheid bezeten
SIEBURGH, C.
881 Tot ziens handelaar, welkom onderneming: modernisering met belangrijke impact, doch geen vereenvoudiging    De Redactie Privaat
STEENNOT, R.
889 Structuur, praktijk en theorie van rechtsvergelijkend onderzoek
ADAMS, M.
Samenvatting
969 Digitalisering en het Nederlands Burgerlijk Wetboek
VOULON, M.
Samenvatting
1021 De inpassing van digitale producten in het Belgisch privaatrecht
SWINNEN, K.
Samenvatting
1101 Privaatrechtelijke bescherming van de stem in commerciële context
DEBRUYNE, N.
Samenvatting
1195 De milieu-erfdienstbaarheid of milieugrondlast: een nuttig zakenrechtelijk instrument voor de milieubescherming?
VAN DE VOORDE, J.; CARETTE, N.; HUBEAU, B.; VAN DEN BROECK, P.
Samenvatting
1315 Boekbesprekingen    N. CARETTE; G. STRAETMANS; W. PINTENS EN C. DECLERCK (eds.); N. VANDEBEEK; C. DRAGHICI; J.E. BEERNAERT, N. DANDOY, S. LOUIS EN P.-A. WUSTEFELD; R. VEIL (ed.); P. CONTI-BROWN EN R.M. LASTRA (eds.); J. ARMOUR, D. AWREY, P. DAVIES, L. ENRIQUES, J. N. GORDON, C. MAYER EN J. PAYNE; D. MATRI; E. SPRUYT, N. GEELHAND DE MERXEM EN H. PELGROMS; N. PORTUGAELS; K. DE GREVE; T. KRUGER EN J. VERHELLEN; F. PASTOR-MERCHANTE; B. FEUILLET-LIGER EN S. OKTAY-ÖZDEMIR (eds.); S. GRUNDMANN K. RIESENHUBER (eds.); J.-F. FUNCK, P. JASPIS, M. LEYS EN D. MOUGENOT; G. FRANKENBERG; S. VANDENBOGAERDE; E. LIEVENS, P. VAN ASSCHE, S. VEREECKEN EN E. VOLCKAERT; K. RENIERS; C. DELFORGE, S. STIJNS EN P. WÉRY (eds.)
1373 Ten Geleide
STORME, M.E.
1377 Van tranen, duiten, dijken en sluizen. Over vergoeding van 'affectieschade' en 'shockschade' in Nederland na 1 januari 2019    De Redactie Privaat
LINDENBERGH, S.
1383 De verjaring van buitencontractuele rechtsvorderingen tot schadevergoeding wegens kartelinbreuken: een intrigerend drieluik
TANGHE, T.
Samenvatting
1437 Duurzaam goederenrecht: naar een herijking van ons goederenrechtelijk stelsel? [Inspiratie uit onder meer Nederland]
AKKERMANS, B.
Samenvatting
1471 De inplanting van onshore windturbines in het Vlaamse Gewest vanuit privaatrechtelijk perspectief
REYNEBEAU, M.
Samenvatting
1541 Boekbesprekingen    M.-P. DELLISSE; J. HERBOTS; I.DAUGAREILH (ed.); R. BARBAIX; P. DE PAGE & I. DE STEFANI; I.H.-Y. CHIO & I.G. MACNEIL (eds.); A. WUDARSKI; J. BAEL, M. BLONDIA & N. BERNARD (eds.); N. BERNARD; L. WEYTS; P. WESTERMAN