Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2015

p.4 In memoriam Hans Nieuwenhuis (1944-2015) [Hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden]
BOCKEN, H.
9 Kloktijd [De tijdsdimensie in het recht: voorbeeld van de echtscheiding en de aangifte van nalatenschap]    De redactie privaat
WYLLEMAN, A.
13 De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere aansprakelijkheidsregimes aan het gelijkheidsbeginsel
SOMERS, S.
Samenvatting
83 Eigendomsvoorbehoud en onroerende incorporatie volgens de nieuwe pandwet: welk nieuws onder de zon?
APERS, A., GRUYAERT, D.
Samenvatting
125 Het lot van postcontractuele verbintenissen na ontbinding wegens wanprestatie
VANCOPPERNOLLE, T.
Samenvatting
213 Alle omstandigheden van het geval. Een vergelijkende studie van de omstandigheden die de werking van de (Nederlandse) redelijkheid en billijkheid en de (Belgische) objectieve goede trouw beïnvloeden
WOLTERS, P.
Samenvatting
279 Beslag- en executierecht (2008-2014)    Overzicht van rechtspraak
BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J.
481 Boekbesprekingen    K. SWINNEN, A. PEETERS en T. WUSTENBERGHS, J. BAECK en M. KRUITHOF (eds.), B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), A. VERBEKE, R. BARBAIX, E. ADRIAENS, E. GOOSSENS en A. VAN DEN BROECK (eds.)
494 In memoriam Walter Van Gerven. Een prins in de wereld van het recht
STORME, M.L.
499 Samenhang als rechtswetenschappelijk begrip [in het overeenkomstenrecht. Belichting vanuit Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief]    De redactie privaat
TJONG TJIN TAI, E.
517 Het privaatrecht van de toekomst
SMITS, J.
Samenvatting
549 De “Europese markt voor vennootschapsrecht”: een (her)evaluatie van het vennootschapsrechtelijke harmonisatieprogramma
MARESCEAU, K.
Samenvatting
597 Het burgerlijk bewijsrecht    Overzicht van rechtspraak
ALLEMEERSCH, B., SAMOY, I., VANDENBUSSCHE, W.
963 Boekbesprekingen    F. BUYSSENS & A. VERBEKE, R. BARBAIX & N. CARETTE, I. BURSSENS m.m.v. L. DE SMIJTER, B. KEIRSBILCK & E. TERRYN, J. DE WORTELAER, D. WUYTS, E. HELLEBUYCK, J. VANDE LANOTTE, CBR
983 Ten geleide
STORME, M.E.
985 Daar is Nessie! Naar meervoudig stemrecht in NV en BVBA    De redactie privaat
DELVOIE, J.
991 Vergoeding van schade bij rampen in België en Nederland
HARTLIEF, T., FAURE, M.
Samenvatting
1055 Een analyse van catastrofe-obligaties. Een geheel in drie delen
VERSCHOOT, S.
Samenvatting
1113 Kerngedagtes oor Kredietversuimswaps
SCHLEMMER, E.
Samenvatting
1157 Het nutsvereiste bij erfdienstbaarheden: one of a kind?
SWINNEN, K.
Samenvatting
1235 Het Hof van Cassatie op het kruispunt van publieke en private belangen: pleidooi voor een versterking van de cassatierechtspraak
VAN DER HAEGEN, M.
Samenvatting
1311 Consumentenbescherming (2008-2014) - Marktpraktijken (2011-2014)    Overzicht van rechtspraak
STEENNOT, R., STRAETMANS, G., TERRYN, E., KEIRSBILCK, B., WYSEUR, B.
1925 Boekbesprekingen    A. LINDERS en L. LINDERS, R. STEENNOT, A. AYDOGAN, R. GILIS, T.TANGHE, K.-J. VANDORMAEL, B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE, L. HUYBRECHTS, L. ELIAERTS, A. DESMET