Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2003

p.1 Het nieuw erfrecht in Nederland    De redactie privaat
POLAK, M.V.
11 Euthanasie in de lage landen. Vergelijkende beschouwingen bij de Belgische euthanasiewet
NYS, H., ADAMS, M.
53 Weet het recht nog raad met de zonde?
NIEUWENHUIS, H.
77 Nader gebruik van lichaamsmateriaal en rechten van patiënten en proefpersonen
TROUET, C.
129 Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden (1997-2001)    Overzicht van rechtspraak
X.
132 Personen- en familierecht
PUNSELIE, E., JANSSEN, J., MELLEMA-KRANENBURG, T.
166 Goederenrecht
PETER, J., SNIJDERS, H., JANSSEN, J., MEMELINCK, P.
207 Rechtshandeling en overeenkomst
HOUBEN, I., VERBURG, G., HOOGERVORST, E., HIJMA, J., REURICH, L., VAN DER WIEL, B., DUYNSTEE, M.
285 Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding
BEENDERS, D., VAN DER WIEL, B., KOOT, R., VAN DE BUNT, J., ZIPPRO, E., LINDENBERGH, S.
405 Burgerlijk wetboek for kids    De redactie privaat
VERBEKE, A.
409 Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk proces
ALLEMEERSCH, B.
501 Juridische bescherming van niet-vermogensrechtelijke belangen. Onderzoek naar de rol van het aansprakelijkheidsrecht als instrument voor de bescherming van niet-vermogensrechtelijke belangen naar aanleiding van het 'Jeffrey-arrest' van de Nederlandse Hoge Raad
DE KEZEL, E.
561 De zakenrechtelijke werking van de cessie: de nieuwe IPR-regeling na de Wet van 2 augustus 2002
SAGAERT, V.
613 De methode van rechtsvinding en haar geschiedenis
SCHOORDIJK, H.
647 Een evenwichtige werking van rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
SIEBURGH, C.
691 Harmonisatie van wetgeving in de EG
STRAETMANS, G., SLOT, P.
841 Het burgerlijk procesrecht: een historisch fenomeen met toekomstperspectief
VAN RHEE, C.
911 Hoofdlijnen van het Nederlandse wetsvoorstel 7.13 BW betreffende de personenvennootschap Een Belgische reactie    De redactie privaat
MAEIJER, J.M.M.; GEENS, K.
921 [Het Nederlandse wetsvoorstel 7.13 BW betreffende de personenvennootschap] Een Belgische reactie
GEENS, K.
929 De verschillende belangen van slachtoffers en regresnemers: uitgangspunt voor een verschillend aansprakelijkheidsrecht?
BOONE, I.
1013 De verhaalbaarheid van kosten van juridische of technische bijstand
DE TEMMERMAN, B.
1077 De Wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand en de discriminatie inzake de verhaalbaarheid van advocatenkosten
STORME, M. E.
1093 Het beschikkingsrecht over het beroepsgeheim. De hulpverlener wikt, de cliënt beschikt
LEENAERTS, E., PUT, J., VAN DER STRAETE, I.
1142 [Huwelijksvermogensrecht] Bibliografische gegevens
PINTENS, W., BAETEMAN, G., GERLO, J.
1143 Het primair huwelijksstelsel (art. 212-224 B.W.)
BAETEMAN, G.
1209 Algemene bepalingen met betrekking tot het huwelijkscontract en de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel (art. 1387-1397 B.W.)
GERLO, J.
1299 Minnelijk kantonneren: een perfect geldige delegatie    De redactie privaat
STORME, M.E.
1313 De onderneming: arbeidsgemeenschap of rechtsorde? Omtrent de mogelijkheidsvoorwaarden, de grondslagen, de beperkingen, de demonen, de gevaren en de voordelen van de institutionele leer, casu quo de institutionele leerstelsels
DORSSEMONT, F.
1413 Bundeling van vorderingen    Preadvies VVSR
FRENK, N.
1489 Bundeling van vorderingen    Preadvies VVSR
TAELMAN, P., THION, P.
1563 Tijd om te verhuizen? Bescherming van de gehuurde gezinswoning op crisismomenten binnen het huwelijk en de wettelijke samenwoning
CASTELEIN, C., VANHOVE, K.
1643 Baten van de eigen vermogens
DU MONGH, J., DECLERCK, C.
1665 Baten van het gemeenschappelijk vermogen
DU MONGH, J., DECLERCK, C.
1668 [Wettelijk stelsel] Passief
DECLERCK, C.
1685 [Wettelijk stelsel] Bestuur
DU MONGH, J., DEKNUDT, G.
1703 [Wettelijk stelsel] Ontbinding, vereffening en verdeling
PINTENS, W., DECLERCK, C., MAELFAIT, A.
1753 Conventionele gemeenschapsstelsels
PINTENS, W.
1759 De scheiding van goederen
SNYERS, J.
1773 [Huwelijksvermogensrecht] Overgangsrecht
PINTENS, W., SNYERS, J.
1781 Wet op de landverzekeringsovereenkomst (1992-2003)    Overzicht van rechtspraak
VAN SCHOUBROECK, C., DE GRAEVE, A., JOCQUE, G., DE GRAEVE, M., COUSY, H.