Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

1994

p.1 Belgie-Nederland, twee culturen    De redactie privaat
Brunner Ch.
5 Het vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht
Geelhand N.
103 De aanknopingspunten van de nieuwe wet handelspraktijken
Meeusen J.
171 Verbintenissenrecht (1981-1992)    Overzicht van rechtspraak
Kruithof R., Bocken H., De Ly F., De Temmerman
751 Het T.P.R. verdertigd
Storme M.
757 Toespraak ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het T.P.R.
Baeteman G.
761 Pleidooi voor een terughoudende rechtsleer    De redactie privaat
Van Gerven W.
763 Enkele opmerkingen over sport en Nederlands Privaatrecht
Klaassen C.J.M.
789 Voor een hervorming van de Belgische Arbitragewet. Voorstellen van het CEPINA
Keutgen G.
807 Het beroep in burgerlijke zaken: zin of onzin?
Heirbaut D.
851 Onrechtmatige daad. Schade en Schadeloosstelling (1983-1992)    Overzicht van rechtspraak
Schuermans L., Van Oevelen A., Persyn Chr., Ernst Ph., Schuermans J.-L.
1455 Beginselen van Europees Privaatrecht    De redactie privaat
Hondius E.
1461 Mission et rĂ´le de la Cour de Cassation en France
Jamin Chr.
1497 Ondernemingsfinanciering door kredietinstellingen
Byttebier K.
1575 De WBEM: mededingingswetgeving naar Europees model of Belgische variaties op een thema?
Van Den Bossche A.M.
1615 Giften (1985-1992)    Overzicht van rechtspraak
Puelinckx-Coene M.
1879 De toverkunst van Isis    De redactie privaat
Coene M.
1885 Testeervrijheid en de zorg voor nabestaanden    Preadvies VVSR
Perrick S.
1925 De testeervrijheid en de verzorging van nabestaanden    Preadvies VVSR
Puelinckx-Coene M.
1977 Perspektieven voor de bevrijdende verjaring in het vermogensrecht (met ontwerpbepalingen voor een hervorming)
Storme M.E.
2047 Het co-ouderschap
Lybaert D.
2073 Personen- en familierecht (1988-1994)    Overzicht van rechtspraak
Baeteman G., Gerlo J., Guldix E., Wylleman A., De Saedeleer, V., Jacobs K.