Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

1983 - Lustrum

1 Twintig jaar TPR: omzien in dankbare verwondering
Marcel Storme
7 De invloed van de doctrine op de wetgeving    Preadvies
Polak J.M.
19 De invloed van de doctrine op de wetgeving    Preadvies
Desmet J.
45 De invloed van de doctrine op de wetgeving    Verslag van symposium
Van Hoecke M. en Desmet J.
61 De invloed van de doctrine op de wetgeving    Aanbevelingen
65 De invloed van de doctrine op de rechtspraak
Verougstraete I.

1983

p.1 Het onroerend goed en zijn huidige problemen
Van Avermaete P.
13 Het appartementenrecht en de mede-eigendom
Vileyn M.
53 Aktuele problemen van het vruchtgebruik
Vandenberghe H.
89 De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden
Kokelenberg J.
169 Bezit geeft verscheidene titels
Heyvaert A.
197 Tegenstelbaarheid van huurcontracten bij eigendomsoverdracht
Merchiers Y.
213 Samenloop van preferente aanspraken
De Corte R.
243 Verkopen en betaald geraken
De Caluwee A.
261 Hinder uit nabuurschap en rechtsmisbruik
Derine R.
293 Beschouwingen over de onroerende natrekking: het recht van erfpacht
Werdefroy F.
343 Informatie tot zekerheid
De Corte R.
363 Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht: problemen bij de evenredige verdeling
Top F.
413 De rangregeling na uitvoerend beslag en faillissement
Engels C.
443 Roerende leasing en eigendomsrevindicatie
De Keyser L.
457 Onroerende leasing
Charlier A.
479 Eigendom morgen
Van Neste F.
495 Verbintenissen (1974-1980)    Overzicht van rechtspraak
Kruithof R.
757 De meerpartijen overeenkomst    Preadvies VVSR
Dirix E.
795 De meerpartijen overeenkomst in Nederland    Preadvies VVSR
Hardenberg L.
839 Medische fout, sterilisatie en medische experimentatie
Vandermeersch D.
865 Wet op de handelspraktijken (1976-1982)    Overzicht van rechtspraak
De Vroede P.
1049 Rechterlijk gebod en verbod in Engeland, in het bijzonder in het contractenrecht
Herbots J.H.
1111 De feitelijkheid in het kort geding
Rommel G.
1141 Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden (1980-1983)    Overzicht van rechtspraak
Afdeling Burgerlijk Recht van de Rijksuniversiteit van Leiden